Täckbark 10-40

1750kr per ton

Beställ

Täckbark för köp per ton.

Beskrivning

Behöver du köpa täckbark till trädgården eller lantstället? Vi levererar såväl täckbark i storsäck som täckbark i lösvikt i Stockholm med omnejd. Genom att beställa täckbark billigt med hemleverans slipper du hämta materialet själv. Det är en smidig och enkel lösning för ditt nya projekt. Oavsett om du ska lägga täckbark på gångar eller runt träd har vi rätt produkt för uppgiften.

Vad är täckbark?

Täckbark är ett helt naturligt material, som består av lagrad bark från olika trädarter. Till exempel täckbark från gran och tall. Produkten i vårt sortiment kommer i fraktionen täckbark 10-40, det vill säga i storlekar från 10 till 40 millimeter. Barken kan variera i färg och form beroende på årstid och träslag. Täckbarken är inte bara dekorativ, utan skyddar också mot ogräs, kyla, frost och tjäle.

En vanlig fråga är om det är bäst att lägga barkmylla eller täckbark. Produkterna har lite olika användningsområden, eftersom barkmull innehåller gödsel vilket ger en luftig jord för plantering. Täckbarken är ett helt oförmultnat material som i stället bör användas som just ett täckande skydd.

Hur kommer täckbark till användning?

Precis som namnet antyder används täckbark för att skydda trädgården i olika sammanhang. Det bevarar fukten i marken och ger en mer välmående grönska. Därför används täckbark höst såväl som på sommaren, för att minska risken för torka. En vanlig åtgärd för att skydda plantor är att strö ut täckbark i rabatten. Täckbark skyddar mot ogräs, eftersom det hindrar ogräsfrön från att nå jorden. Om täckbarken läggs på befintligt ogräs får det dessutom mindre solljus, vilket hämmar ogräsets tillväxt.

Med täckbark runt träd skyddas rötter och stam från ogräs, som annars kan vara skadligt för trädets utveckling. Det går lika bra att lägga täckbark runt häckar och buskar, för att motverka ovälkommet ogräs. Dessutom får du en naturlig avgränsning kring dina växter, vilket både är snyggt och praktiskt. Det minskar behovet av att vattna, eftersom fukt i högre uträckning stannar i jorden under täcket av bark. Täckbark kan även användas på gångar för att dels skapa ett mjukt och skönt underlag att gå på, dels för att hindra ogräs från att leta sig upp bland jord eller grus.