//www.circla.se/wp-content/uploads/2022/01/hanglas.jpg

Vi utför destruktion av dokument, hårddiskar och mycket mer

Letar du efter en säker sekretesshantering för destruktion av sekretessmaterial? Ta hjälp av oss på Circla, så tar vi hand om ditt sekretessavfall tryggt och miljövänligt. Vi hämtar ditt sekretessmaterial och transporterar det i låsta behållare fram till destruktionsanläggningen.

Materialet destrueras sedan i skyddade anläggningar. Bilder och videoklipp av destruktionen kan bifogas tillsammans med destruktionsbevis, serienummer och streckkoder. Allt för att du ska känna dig helt trygg med vår säkerhetsdestruktion.

Vår säkerhetsdestruktion innefattar allt från papper till elektronik. Vanligt sekretessmaterial är känsliga dokument, hårddiskar, mobiltelefoner och produktionsprototyper. Vi hanterar allt sekretessmaterial oavsett typ och mängd. Våra trygga sekretesslösningar beställs i dag av branschledande banker, advokatfirmor, sjukhus, företag, ambassader och myndigheter.

//www.circla.se/wp-content/uploads/2021/10/document-428330_1280.jpg

Destruktion av sekretesspapper

Vid destruktion av pappersdokument lastas materialet i låsta behållare och transporteras till kontrollerade anläggningar för kontrollbränning. Dokumenten destrueras direkt vid ankomst genom förbränning och under övervakning.

//www.circla.se/wp-content/uploads/2021/10/laptop-at-night-1114386_1280.jpg

Destruktion av hårddiskar och datorer

Datorer och hårddiskar lastas i låsta behållare och transporteras till kontrollerade anläggningar för säkerhetsdestruktion. På anläggningen skruvas datorer isär och hårddisken plockas ut. Vid mottagandet protokollförs antal datorer och hårddiskar med serienummer från varje enhet. Allt kontrolleras så att det överensstämmer med beställningen, innan hårddiskarna borras sönder. Efter destrueringen går allt material till återvinning.

//www.circla.se/wp-content/uploads/2021/10/apple-1284223_1280.jpg

Destruktion av mobiltelefoner

Mobiltelefoner placeras i låsta behållare och transporteras till kontrollerade anläggningar avsedda för säkerhetsdestruktion. Vid mottagandet protokollförs antal telefoner samt serienummer på varje enhet. Allt kontrolleras så att det överensstämmer med beställningen och telefonerna tas isär så att delarna kan sorteras per fraktion för återvinning.

//www.circla.se/wp-content/uploads/2022/07/prototyp-destruktion.jpg

Destruktion av prototyper

Destruktion av prototyper sker på olika sätt beroende på material. Vi kan hämta material i låsta behållare med direkt transport till anläggningar för säkerhetsdestruktion. På anläggningen hanteras sedan prototypen beroende på typ genom att det krossas, förbränns, borras sönder eller avloggas. Varje utförande protokollförs.