//www.circla.se/wp-content/uploads/2022/01/hanglas.jpg

Inte bara destruktion av hårddiskar & dokument

Vi erbjuder en trygg och säker hantering när ditt företag behöver destruktion av sekretessmaterial. Materialet hämtas och transporteras i låsta behållare till destruktionsanläggningen. Materialet förstörs sedan i skyddade anläggningar där bilder och videoklipp av destruktionen kan bifogas i samband med destruktionsbevis, serienummer och streckkoder.

Några vanliga sekretesstyper är känsliga dokument, hårddiskar, mobiltelefoner och produktionsprototyper men vi hanterar även alla andra former av sekretessmaterial.

Vi hanterar idag sekretesslösningar åt banker, advokater, sjukhus samt andra företag och myndigheter.

//www.circla.se/wp-content/uploads/2021/10/document-428330_1280.jpg

Pappersdokument

Pappersdokumentent lastas i låsta behållare och transporteras till kontrollerade anläggningar avsedda för kontrollbränning. Dokumenten destrueras direkt vid ankomst genom förbränning.

//www.circla.se/wp-content/uploads/2021/10/laptop-at-night-1114386_1280.jpg

Datorer & hårddiskar

Datorer och hårddiskar lastas i låsta behållare och transporteras till kontrollerade anläggningar avsedda för säkerhetsdestruktion. På anläggningen skruvas datorer isär och hårddisken plockas ut. Vid mottagandet protokollförs antal datorer och hårddiskar med serienummer från varje enhet. Allt kontrolleras så att det överensstämmer med beställning och hårddiskarna borras sedan sönder. Efter destrueringen går allt material till återvinning.

//www.circla.se/wp-content/uploads/2021/10/apple-1284223_1280.jpg

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner placeras i låsta behållare och transporteras till kontrollerade anläggningar avsedda för säkerhetsdestruktion. Vid mottagandet protokollförs antal telefoner samt serienummer på varje enhet. Allt kontrolleras så att det överensstämmer med beställningen och telefonerna tas isär så att delarna kan sorteras per fraktion och återvinnas.

//www.circla.se/wp-content/uploads/2022/01/disc-1085275_1280-1.jpg

Datorer & hårddiskar

Destruktion av prototyper sker på olika sätt beroende på materialtyp. Vi kan hämta material i låsta behållare med direkt transport till anläggningar avsedda för säkerhetsdestruktion. På anläggningen hanteras sedan prototypen beroende på typ genom att det krossas, förbränns, borras sönder eller avloggas och varje utförande protokollförs.