Startat av bröderna Marc och Rickard Ericsson

Circla startades i Täby/Stockholm år 2011 av bröderna Marc och Rickard Ericsson. Deras idé var tydlig: Att skapa en ny sorts miljötjänst; en premiumtjänst där kunden sätter villkoren efter sina unika behov. Circla skulle skilja sig från andra aktörer på marknaden genom högre fokus på kundbemötande och mervärde från första kontakt till fakturering. Du som kund ska helt enkelt känna att du fått hjälp med lite mer än du förväntat dig. Vårt mål är att så mycket som möjligt av det vi hämtar varje år ska återanvändas medan resterande sorteras enligt rådande krav för bästa möjliga miljönytta när det slutligen återvinns.

//www.circla.se/wp-content/uploads/2022/03/CIRCLA-5.jpg
//www.circla.se/wp-content/uploads/2022/03/CIRCLA-7.jpg

Utveckling & expansion

De första åren var Circla ett renodlat bortforslingsföretag genom tjänsten "Plockservice". Plockservice är helt enkelt bortforsling av sådant som kan hämtas med manskraft; en effektiv och tidsbesparande tjänst som innebär att kunden kan lämna allt grov- eller byggavfall där det ligger, oavsett antal trappor eller andra omständigheter, och sedan få det sorterat, bortburet och borttransporterat. Vi etablerade oss snabbt på privatmarknaden och det dröjde inte länge innan även företag och BRF:er såg nyttan i tjänsten. Vi kunde sakta men säkert köpa in fler lastbilar med bakgavellyft och rekrytera anställda som ville vara med på den resa vi hade framför oss.

Certifiering enligt ISO Miljö14001

År 2013 bildades Circlas ledningsgrupp i syfte att driva och utveckla verksamheten framåt. Fokus låg nu på att utveckla tjänsterna och utöka kundbasen, men för att samtidigt stabilisera verksamheten blev det viktigt att upprätta nödvändiga ledningssystem och fastställa styrande rutiner. En del i det arbetet var att certifiera oss enligt ISO Miljö14001, ett beslut vi tog tidigt för att prioritera det miljöarbete som är en av grundbultarna i Circlas verksamhet. 

//www.circla.se/wp-content/uploads/2022/03/Kopia-av-CIRCLA-2.jpg

Störst i Sverige

Så småningom blev vi störst i Sverige på helhetslösningar för dödsbohantering och hösten 2016 flyttade vi från två kontorsrum i Täby till en egen kontorsvåning i Danderyd.

Vi hade länge diskuterat möjligheten att bredda Circlas verksamhet och kunna leverera egna container och byggsäckar, med egna tunga fordon, och 2019 var det hög tid att göra det!
Vi utvecklade en egen containerpark för lastväxlare och liftdumpers i olika utföranden samt kranbilar för byggsäckar. Vi specialbeställde våra containrar direkt från fabrik och utrustade dom med inbyggda gps-enheter och idén om mervärde förstärktes ytterligare och utökades med ambitionen att bli tongivande inom affärsinriktade processer som avfallsbranschens företagskunder kräver, med emfas på stort affärsmässigt ansvar.

Egen avfallsanläggning

Effekten av satsningen blev att vi redan år 2020 hade vuxit ur kontoret i Danderyd också. Vi såg fler utvecklingsmöjligheter och ville jobba bredare inom avfallsbranschen för att kunna kontrollera fler steg i avfallsflödet. Om vi skulle kunna nå det målet fanns det bara ett alternativ: Att öppna en egen avfallsanläggning! Efter rigorösa tillståndsprocesser, praktiska förberedelser, noggrant säkerhetsarbete och nya rutinerhade vi tillslut öppnat upp vår egen avfallsanläggning i Upplands Väsby! Där sitter vi än idag, dock med insikten att vi kommer växa ur även den här anläggningen inom kort.

Vi är mycket stolta över Circlas utveckling och det hårda arbete som har möjliggjort det. Tillsammans med vår fantastiska personal fortsätter vi att bygga en verksamhet som bidrar till det etiska företagande vi alla vill se inom den ständigt aktuella avfallsbranschen!

VI ÄR NÄRA TILL HANDS!

Beställ våra tjänster direkt i vår webbapp

Vet du vad du behöver? Beställ direkt i appen. Våra tjänster levereras snabbt och enkelt.Beställ direkt
Bild på telefon med Circla Webapp