Höglyft i Stockholm för alla typer av byggsäckar och material

Våra kranbilar med höglyft kan lyfta alla typer av byggsäckar och olika typer av byggnadsmaterial till och från tak och andra arbeten som utförs på så pass hög höjd att en vanlig kran inte når. Om du har ett projekt som kräver höglyft och vill ha mer information, kontakta vår kundservice.