Därför finns Härads Avfallsanläggning

Syftet med Härads Avfallsanläggning är att sortera bygg- och grovavfall i fraktioner som främjar bästa möjliga miljönytta. Genom att bibehålla kontrollen över utgående avfallstransporter möjliggör Härads att det avfall som sorteras hos oss endast transporteras till slutdestinationer som möter rådande miljökrav.

Anläggningen omfattas av Miljöprövningsförordning (2013:251), anmälningsplikt C. 

Verksamhetkoderna som gör gällande för verksamheten är: 90.40, 90.80 och 90.110. 

Egenkontrollprogram finns och Circla planerar och kontrollerar verksamheten löpande för att motverka och förebygga oangelägenheter för hälsa och miljö.

//www.circla.se/wp-content/uploads/2022/01/anlaggning1.jpg
//www.circla.se/wp-content/uploads/2022/03/anlaggning.jpg

Högt ställda miljökrav på slutdestinationer

Slutdestinationerna är våra absolut viktigaste leverantörer. Det är dit vi kör avfallet som hanteras på Härads sorteringsanläggning och som garanterar att Circlas hållbarhetsarbete håller vad det lovar i sista steget. Därför har vi högst krav på våra slutdestinationer av alla våra intressenter. Alla slutdestinationer som Circla samarbetar med utvärderas för att vi ska kunna säkerställa att de når upp till våra krav på ett bra systematiskt miljöarbete. Två gånger om året kontrolleras deras tillstånd och certifikat; första gången innan vi ingår samarbete och ytterligare en gång inför vår årliga miljörevision. 

Öppna konto hos oss

Här kan du ansöka om att öppna konto hos oss för intippning av avfall. Du som transportör eller företagskund är välkommen till vår avfallsanläggning. Vi samarbetar idag med flera transportörer i branschen som har valt Härads Avfallsanläggning för sin avfallssortering.

  Så ser avfallsdirektivet ut

  Från och med den 1 augusti 2020 gäller specifika avfallsdirektiv för den som hanterar bygg- och rivningsavfall. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall. Circla ombesörjer sortering enligt avfallsdirektivet då det av olika anledningar inte varit görbart för kunden att sortera på plats. 

  Boka Circlas tjänster direkt i vår app!

  Circla Webbapp

  Vi har utvecklat en APP för att det ska vara lättare för dig att beställa våra tjänster.

  Här kan du enkelt och smidigt beställa utställ, hemtag eller skifte av container och byggkärl, hämtning eller leverans av byggsäckar och material samt beställa hämtning av grovavfall.  Visa app
  Bild på telefon med Circla Webapp