Vår avfallsanläggning sorterar ditt avfall

Circla driver Härads Avfallsanläggning i Upplands Väsby, där våra kunders avfall sorteras. Syftet med avfallsanläggningen är att både maskin- och handsortera bygg- och grovavfall i fraktioner för högsta möjliga miljönytta. På så vis kontrollerar vi avfallets väg från hämtning till återanvändning eller återvinning.

Vi har full kontroll över avfallstransporterna

Genom att ha en egen avfallsanläggning kan vi ha full kontroll över utgående avfallstransporter. Det innebär att allt avfall som sorteras hos oss endast transporteras till slutdestinationer som möter rådande miljökrav.

Circla har egenkontrollprogram på Härads Avfallsanläggning, vilket innebär att vi planerar och kontrollerar verksamheten löpande. Allt för att motverka och förebygga överträdelser som hotar hälsa och miljö. Härads avfallsanläggning omfattas av Miljöprövningsförordning (2013:251), anmälningsplikt C. Verksamhetskoderna som gäller för verksamheten är: 90.40, 90,60, 90.80 och 90.110.

//www.circla.se/wp-content/uploads/2022/01/anlaggning1.jpg
//www.circla.se/wp-content/uploads/2022/03/anlaggning.jpg

Högt ställda miljökrav på slutdestinationer

Vi transporterar allt avfall från Härads sorteringsanläggning till slutdestinationer med högt ställda miljökrav. Det garanterar att vårt hållbarhetsarbete håller vad det lovar från transport till slutdestination. Därigenom kan vi ha högst krav på slutdestinationerna av alla våra leverantörer.

Vi utvärderar alla slutdestinationer regelbundet för att säkerställa att de når upp till våra höga krav på systematiskt miljöarbete. Deras tillstånd och certifikat kontrolleras två gånger per år: första gången innan vi ingår samarbete och ytterligare en gång inför vår årliga miljörevision.

Öppna konto hos oss

Här kan du ansöka om att öppna konto hos oss för intippning av avfall. Du som transportör eller företagskund är välkommen till vår avfallsanläggning. Vi samarbetar idag med flera transportörer i branschen som har valt Härads Avfallsanläggning för sin avfallssortering.  Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.  Så ser avfallsdirektivet ut

  Från och med den 1 augusti 2020 gäller specifika avfallsdirektiv för den som hanterar bygg- och rivningsavfall. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall. Circla ombesörjer sortering enligt avfallsdirektivet då det av olika anledningar inte varit görbart för kunden att sortera på plats. 

  VI ÄR NÄRA TILL HANDS!

  Beställ våra tjänster direkt i vår webbapp

  Vet du vad du behöver? Beställ direkt i appen. Våra tjänster levereras snabbt och enkelt.  Beställ direkt
  Bild på telefon med Circla Webapp