Makadam 8-16

1250kr per ton

Beställ

Dräneringsgrus i lösvikt.

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Behöver du köpa makadam med hemleverans? Vi levererar makadam till din adress i Stockholm med omnejd. Du slipper forsla allt tungt material på egen hand och får makadamen avställd helt enligt dina önskemål. Vi erbjuder makadam i storlek 8-16 och makadam 2-6, beroende på hur fint material du behöver. Du kan välja mellan att beställa makadam i storsäck såväl som i lösvikt.

Vad är makadam?

Makadam är sten i krossad form, där allt finare material har sorterats bort. Skillnaden mellan makadam och grus är att det förra är större och har en ojämn form, som lätt hakar fast i varandra. På så vis kan en stabil yta skapas vid anläggning, vilket är en stor fördelar hos makadam. Tack vare att makadamen är fri från de minsta fraktionerna har materialet en mycket god dränerande effekt. Makadam tas från olika stentag och kan därför variera kraftigt i både färg och form. Gemensamt för makadam är att formen är kantig och att stenarna varierar i storlek, beroende på fraktion.

Vad kostar makadam?

Vårt pris på makadam räknas ut per ton, exklusive leveranskostnad. Det gäller fraktionen 8-16 makadam, som är den vanligaste storleken på materialet. Makadamens pris beror dels på hur lång leveransen är, dels på vilken fraktion du behöver.

Hur används makadam?

Makadam har många användningsområden. Med sin dränerande effekt läggs ofta makadam runt hus. Fördelen med att lägga makadam runt huset i stället för andra material, är att makadamen skapar en stabil grund där stenarna låser fast sig i varandra. Eftersom makadam vanligtvis är relativt tjockt, suger det inte åt sig särskilt mycket vatten, vilket motverkar tjäle och frost. Därför kan du med fördel lägga makadam under altan, i dränerande syfte såväl som för att minska risken för tjäle.

Lägga makadam på uppfart

Du kan också lägga makadam på uppfart, eftersom materialet är lätt att packa i jämna ytor. Det ger ordentlig bärighet och blir samtidigt jämnt och fint, vilket passar bra för både fordon och fotgängare. Andra sätt att använda makadam är som bärlager för husgrunder. Att välja makadam som bärlager är faktiskt det vanligaste alternativet för en lyckosam dränering och minimering av tjäle. Ett bra bärlager består helt enkelt av ett dränerande krossmaterial såsom makadam. Makadam fungerar dessutom utmärkt som förstärkningslager, slitlager och kapillärbrytande skikt. Om du är ute efter att dekorera trädgården kan makadam läggas på gångar och andra ytor för att markera exempelvis rabatter och planteringar.

Hur mycket makadam behövs?

För att beräkna hur mycket makadam du behöver är det smart att mäta den ytan som ska fyllas i kubikmeter. Ett ton makadam motsvarar cirka 0,7 kubikmeter och eftersom materialet är fritt från finare fraktioner, är det relativt lätt att räkna ut åtgången.