Bortforsling & hämtning av trädgårdsavfall

Vi kan hämta trädgårdsavfall om du inte vill eller har möjlighet att hantera bortforslingen själv. Du samlar ihop trädgårdsavfallet på tomten och kontakta oss för hämtning. Med vår tjänst Plockservice hämtar vi ditt trädgårdsavfall där det ligger, lastar det direkt i våra bilar med bakgavellyft och transporterar bort det till kontrollerade återvinningsanläggningar. Du behöver inte packa något i säckar och så länge vi kommer åt trädgårdsavfallet behöver du inte heller vara på plats.

Om du har stubbar, granar, fällt träd, avverkat större buskage och häckar eller om du har stammar och stockar som måste hämtas med kranbil så har vi flertalet olika kranbilar avsedda för detta. Om du är osäker på vilken typ av hämtning som passar bäst för den typ av avfall du har är du varmt välkommen att kontakta oss för rådgivning.

//www.circla.se/wp-content/uploads/2022/03/90735287-las-hojas-caídas-se-recogen-en-pila.jpeg
//www.circla.se/wp-content/uploads/2022/04/tradgardsavfall.jpg

När du vill slänga trädgårdsavfall

Vi samarbetar med återvinningsanläggningar som omvandlar trädgårdsavfall till kompost som sedan blir återanvändbar jord eller som flisar det till biobränsle för fjärrvärme och elektricitet, beroende på vilken typ av trädgårdsavfall det är.

Hämtning av trädgårdsavfall i Stockholm

Vid upphämtning inom Stockholm är det alltid bra om vi kan få en eller flera bilder på det trädgårdsavfall som du vill få hämtat, så är det lättare för oss att ge dig en prisuppskattning.

Vill ni hyra container för trädgårdsavfall?

I BRF och villaområden ställs ofta en container ut för trädgårdsavfall vid höststädning, vårstädning och andra gemensamma städdagar. Har ni behov av container så har vi flertalet olika containers som passar bra för alla möjliga typer av trädgårdsavfall. Tveka inte att kontakta oss!

Trädgårdsavfall som består av klippta buskar kan vara spretigt och otympligt eller ha grenar med taggar på; en bild hjälper oss att planera hämtningen på bästa sätt och med rätt arbetsredskap. Du kan antingen maila dina bilder till vår kundservice eller bifoga dom i formuläret när du skickar in en förfrågan från hemsidan.

//www.circla.se/wp-content/uploads/2022/03/22.png

Vad får man slänga i trädgårdsavfall?

Till fraktionen trädgårdsavfall räknas sådant som uppkommer vid trädgårdsskötsel när du krattar löv, klipper gräs eller beskär olika typer av buskar, häckar och träd. Det som blir över efter trädgårdsskötseln måste antingen komposteras i din egen kompost eller samlas ihop, lastas och transporteras till en anläggning som är avsedd att sortera och återvinna trädgårdsavfall på rätt sätt.

Vad får man inte slänga i trädgårdsavfall?

Det finns växter som inte får ingå i fraktionen trädgårdsavfall, eller läggas i kompost, varken på egen tomt eller på återvinningscentralen, eftersom de räknas som invasiva arter som sprids mycket lätt och hotar den biologiska mångfalden.

De flesta av de invasiva arterna innebär inte några lagstadgade skyldigheter, men eftersom de kan göra stor skada på den biologiska mångfalden så är det viktigt att de hanteras på rätt sätt. Exempel på invasiva arter är Jätteloka, Lupiner, Parkslide, Snöbär, Flocknäva, Parksallat och Kanadensiskt gullris.

Vi hämtar även dessa typer av växter, men de måste hanteras separat från annat trädgårdsavfall för att förhindra spridning av frön. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om innebörden av invasiva arter och vilka växter som ingår i den beteckningen.

Var slänger man trädgårdsavfall?

En vanlig missuppfattning är att det är okej att slänga trädgårdsavfall i skogen eller på allmänna grönområden eftersom det består av sådant som redan finns i naturen. Men att slänga trädgårdsavfall i skog och mark är nedskräpning, vilket är ett miljöbrott enligt miljöbalken.

Anledningen till det är att trädgårdsavfall innehåller näring som påverkar syrenivåerna i närliggande vattendrag när det läcker ut, som kan leda till övergödning, att träden i omgivningen dör och att skadliga växter frodas. I värsta fall kan det bidra till att växter som har sin naturliga plats där trädgårdsavfall dumpats slås ut och att oönskade arter tar över. Det drar dessutom till sig dålig lukt och skadedjur och bidrar ofta till ytterligare nedskräpning på platsen.