Dödsbo > Bouppteckning
 
 
 

Bouppteckning

 

När en person avlidit bildas en juridisk person som blir ägare av den avlidnes efterlämnade egendom, detta kallas för dödsbo.
Dödsboet blir ägare av den avlidnes tillgångar samt skulder till dess att arvskiftet är genomfört.

När en person avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att man går igenom samt gör en skriftlig sammanställning av de tillgångar och eventuella skulder som den avlidne lämnat efter sig. Bouppteckningen visar vem som har rätt att företräda dödsboet och ska skickas in till Skatteverket inom tre månader efter dödsfallet.

Om den avlidne hade väldigt små tillgångar är det inte alltid nödvändigt att göra en bouppteckning av dödsboet. Det kan då räcka med att man kontaktar socialnämnden hos kommunen som då gör en dödsboanmälan till Skatteverket.

En bouppteckning görs ofta av en privatperson som känner till dödsboets ekonomi och egendom väl. Det kallas för att man blir dödsboets bouppgivare. Det går också bra att anlita exempelvis en begravningsbyrå eller en jurist som kan hjälpa till med bouppteckningen.

Bouppgivaren har också till uppgift att utse två stycken förrättningsmän. Dessa personer måste vara utomstående och får således inte vara familjemedlemmar och inte heller ha rätt till att ärva av dödsboet. Förrättningsmännens uppgift är att intyga att allt blivit korrekt antecknat och värderat i bouppteckningen. Förrättningsmännen behöver inte vara jurister, dock är det vanligt att man anlitar just familjerättsjurister för detta ändamål så att allt blir korrekt hanterat.

Dödsbodelägarna bestämmer sedan tid och datum för bouppteckningsförrättningen. Har den avlidne en efterlevande sambo bör även denne närvara vid bouppteckningsförrättningen. Har man inte möjlighet att närvara på bouppteckningsförrättningen går det bra att lämna en fullmakt till någon annan som får närvara i ens ställe.

När bouppteckningsförrättningen av dödsboet ägt rum har man en månad på sig att skicka in bouppteckningen till Skatteverket. När bouppteckningen av dödsboet inregistrerats hos Skatteverket skickas den tillbaka till ingivaren. Ingivaren är den person som skickat in bouppteckningen, vanligtvis är det en av bouppteckningsförrättarna. När ingivaren fått tillbaka bouppteckningen meddelar denna dödsbodedelägarna att arvskiftet kan genomföras.KONTAKTA OSS
0200-22 05 22

Växeln är öppen måndag-fredag 7-17.
Chatten är öppen måndag-fredag 7-16.
Övriga tider samt helg går det jättebra att maila till [email protected] så återkommer vi så snart vi kan.


Våra samarbetspartners

Klicka för att läsa mer


 
 

Våra samarbetspartners

Klicka för att läsa mer