SORTERA FÖRVÄRVAR CIRCLA RECYCLING AB

//www.circla.se/wp-content/uploads/2023/08/sortera-circla-scaled.jpg

SORTERA FÖRVÄRVAR CIRCLA RECYCLING AB

Sortera, en av de ledande aktörerna inom insamling och förädling av restprodukter från bygg-, infrastruktur- och industrisektorerna i norra Europa, stärker sin marknadsposition i Stockholmsområdet genom förvärv av Circla Recycling AB.

Circla är ett fint bolag med kompetenta medarbetare och vars erbjudande passar väl in i Sorteras portfölj. Tillsammans kommer vi utvecklas vidare och än mer stärka Sorteras konkurrenskraft på marknaden.

Detta är Sorteras 20:e förvärv sedan Sortera grundades 2006, och med det nya förvärvet ökar Sorteras omsättning till ca 3,15 miljarder kronor.

OM SORTERA

Sortera är en ledande aktör inom insamling och byggåtervinning som genom sina tre affärsområden Recycling, Industry och Materials strävar efter att vara den främsta miljöentreprenören där Sorteras lösningar bidrar till ökad hållbarhet och förbättrad miljöprestanda. Med drygt 900 medarbetare och en omsättning på 3,15 miljarder kronor bedriver Sortera verksamhet i egen regi från försäljning, insamling och behandling till återanvändning och återvinning. Varje dag utför Sortera tjänster som gör skillnad för miljön åt tusentals företag och privatpersoner i norra Europa.
https://www.sortera.se

OM CIRCLA RECYCLING AB

Circla grundades 2011 och har sedan dess vuxit till att bli en stark aktör inom primärt återvinning av byggavfall i Stockholm. Circla har en omsättning på cirka 60 MSEK och verkar idag från sin anläggning och kontor i Upplands Väsby.

För mer information kontakta Marc Ericsson, VD
marc.ericsson@circla.se