Dödsbo> Kvarlåtenskap
 
 
 

Dödsboets kvarlåtenskap, kostnader och skulder

När en person avlider samlas all dennes egendom i ett så kallat kvarlåtenskap. Ägaren till kvarlåtenskapet blir dödsboet, dvs. den juridiska person som bildats när en person avlidit. Dödsboets tillgångar och skulder måste sammanställas och skickas in till Skatteverket, detta gör man genom en så kallad bouppteckning. Bouppteckningen för dödsboet måste göras senast tre månader efter dödsfallet.

Dödsboets kvarlåtenskap fördelas sedan i arv till dödsboets arvingar. Arvingarnas del av kvarlåtenskapen kallas för arvslott. När arvingarna får sin del av arvslotten kallas det för arvskifte. Detta bör inte ske innan bouppteckningen är klar och dödsboets eventuella skulder är betalda. I Sverige kan man inte ärva skulder så skulle den avlidne ha fler skulder än tillgångar betyder det att arvingarna kan bli utan arv. Skulderna regleras alltid utifrån dödsboets tillgångar och kan inte föras över på arvingarna.

De kostnader som uppkommer till följd av dödsfallet ska dödsboet stå för, här inkluderas bland anat kostnader för bouppteckning, begravningsbyråns arbete, betalning av dödsannons, begravning, blommor, gravsten, eventuell lokal samt förtäring till minnesstunden etc.

Skulle dödsboets tillgångar inte räcka till att betala begravningen så finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd. Ansökan ska skickas till socialförvaltningen för den kommun där den avlidne var folkbokförd. Ansökan behöver skickas in och beviljas innan beställning av begravning kan ske. Var den avlidne minderårig kan dock den som är försörjningsskyldig för barnet behöva stå för begravningskostnaderna själv. Detta varierar dock från kommun till kommun så det bästa är alltid att ta kontakt med kommunens socialförvaltning för att få reda på vad som gäller.

Dödsbo StockholmKONTAKTA OSS
0200-22 05 22

Växeln är öppen måndag-fredag 7-17.
Chatten är öppen måndag-fredag 7-16.
Övriga tider samt helg går det jättebra att maila till [email protected] så återkommer vi så snart vi kan.


Våra samarbetspartners

Klicka för att läsa mer


 
 

Våra samarbetspartners

Klicka för att läsa mer