Vi gillar att ta ansvar

Att ta hand om avfall är ett stort ansvar. Vår gemensamma framtid påverkas i hög grad av hur vi hanterar vårt avfall. Därför tycker vi att det är viktigt att vi inte bara uppfyller kraven som ställs på oss utan överträffar dem med råge.



ISO-
certifiering

Vi är mycket stolta över att vara certifierade mot miljöledningssystemet ISO 14001. Med detta certifikat visar vi verkligen för våra kunder och samarbetspartners att vi tar vårt miljöarbete på allvar. ISO 14001 möjliggör en ännu bättre struktur och uppföljning på vårt miljöarbete och på så vis kan vi minska vår miljöpåverkan ytterligare.

Stockholm Vatten

Vi är ett av få företag som får hämta grovavfall i Stockholm. Vårt nära samarbete med Stockholm Vatten är viktigt för oss och något vi är mycket stolta över. Stockholm Vatten har olika krav på oss leverantörer. Bland annat hur avfall transporteras, sorteras och tippas.

Läns-
styrelserna

Vi har tillstånd till yrkesmässiga vägtransporter av farligt avfall och avfall som inte är farligt avfall. Länstyrelsen är ansvarig över företag som bedriver yrkesmässig trafik. Tillstånden gäller för transporter i Sverige.

Transport-
styrelsen

Vi har transportstyrelsens tillstånd för yrkesmässigt bedrivande av godstransporter på väg samt personal i ledningsposition som har Transportstyrelsens yrkeskunnande för godstransporter på väg.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med GDPR. Vi lagrar kontaktuppgifter och personnummer. Personnummer behöver vi för att göra kreditupplysningar i enlighet med våra allmänna villkor. Vi behöver också personnummer för fakturering. I övrigt sparas beskrivning från utförda uppdrag i vårt bokningssystem som endast behörig/relevant personal har tillgång till.
Vid fjärrstyrning för support berörs endast det system Circla får support från. Dvs inga obehöriga kan få tillgång till uppgifter som är sparade i ett annat system.

Dina kontaktuppgifter delas med underentreprenör via mail på begäran. Så fort en underleverantör kopplas in gäller deras biträdesavtal för GDPR. Du som kund ansvarar för att begära ut det vid intresse.
Ibland gör vi utskick till våra befintliga kunder. Det kan vara marknadsundersökningar i syfte att förbättra vår hantering eller i rent marknadsföringssyfte. Du har rätt att be oss ta bort dig ur vår maillista och du får då inga flera utskick. Detta innebär inte att din mailadress försvinner ur vårt bokningssystem för framtida bokningar.

KONTAKTA OSS
0200-22 05 22

Vår hjälpsamma kundservice har öppet måndag-fredag 7-17.
Övriga tider samt helg går det jättebra att maila till [email protected] så återkommer vi så fort vi kan!


Våra samarbetspartners

Klicka för att läsa mer


 
 

Våra samarbetspartners

Klicka för att läsa mer