Tillsammans gör vi skillnad

Här på Circla brinner vi för miljön. Vi tror på att en ansvarsfull hantering av avfall leder till en mer hållbar värld. Genom vår kompetens och vårt engagemang inom miljö är ditt avfall i goda händer.

Vi vill ständigt utvecklas och söker hela tiden nya lösningar för att så mycket som möjligt skall kunna återanvändas och återvinnas. Genom en noggrann sortering kan avfallet utnyttjas på bästa sätt och bli till nya resurser medan vi samtidigt undviker deponering i största möjliga mån.ISO-certifiering

Vi är mycket stolta över att vara certifierade mot miljöledningssystemet ISO 14001. Med detta certifikat visar vi verkligen för våra kunder och samarbetspartners att vi tar vårt miljöarbete på allvar. ISO 14001 möjliggör en ännu bättre struktur och uppföljning på vårt miljöarbete och på så vis kan vi minska vår miljöpåverkan ytterligare.

Transport

Genom en noggrann och effektiv logistikplanering kan vi maximera lasten samtidigt som vi minskar onödiga transportsträckor. Våra nya bilar är bränsleeffektiva vilket gör att vi minskar våra utsläpp av växthusgaser.

Åter-
användning

För att undvika resursslöseri ser vi till att så mycket som möjligt går till återanvändning. Genom vårt samarbete med Myrorna kan bl.a. kläder, leksaker, möbler och andra prylar användas igen istället för att slängas.

Återvinning

Vår miljömedvetna personal ser till att avfallet sorteras så att material som exempelvis metall, papper och plast kan återvinnas medan en del andra material istället kan bli till energi. Vi jobbar hårt för att så lite som möjligt ska gå till deponering.

Vår miljöpolicy

 

Circla Recycling vill hjälpa kunder genom att erbjuda enkla, effektiva och miljövänliga tjänster för återanvändning och återvinning av olika typer av avfall. Circlas kärnverksamhet bidrar till en positiv miljöeffekt genom att följa avfallshierarkin och prioritera återanvändning. Tack vare vår egen anläggning har vi kontroll över att avfall som inte kan återanvändas sorteras upp och körs iväg till rätt slutdestination. I och med att avfallshanteringen är det område där vi påverkar miljön mest i en negativ bemärkelse om det inte hanteras rätt, är detta ett område vi arbetar kontinuerligt med att kontrollera och utveckla.

För att lyckas med detta åtar vi oss att

  • Högsta ledningen använder miljöledningssystemet som en naturlig del av planeringen och styrningen av verksamheten.
  • Följa gällande miljölagstiftning och andra bindande krav, förväntningar och behov från våra intressenter.
  • Ständigt minska den miljöbelastning vår verksamhet förorsakar genom effektivare planering, utnyttjande av energi, transporter, förbrukningsmaterial och råvaror.
  • Motivera och utbilda våra medarbetare till att vara delaktiga i vårt miljöarbete och öka våra positiva miljöeffekter.
  • Alla medarbetare tar ett personligt ansvar för miljö genom att förebygga och minimera negativ miljöpåverkan i det dagliga arbetet.
  • Samverka med våra leverantörer och därmed utveckla miljöanpassad logistik vid transport av avfall.
  • Söka minsta möjliga miljöpåverkan vid val av produkter och vid planering av transporter och resor.
  • Hushålla med resurser och ha högsta möjliga nivå på återanvändning och återvinning.
  • Ständigt förbättra vårt miljöarbete för att uppnå bättre miljöprestanda.

-Ledningsgruppen genom Minette Andersson – Operativ Chef

Uppdaterad: 1/2 2021

 

Marc Ericsson, VD
Minette Andersson, Operativ chef & miljöansvarig

 

KONTAKTA OSS
0200-22 05 22

Växeln är öppen måndag-fredag 7-17.
Chatten är öppen måndag-fredag 7-16.
Övriga tider samt helg går det jättebra att maila till [email protected] så återkommer vi så fort vi kan!


Våra samarbetspartners

Klicka för att läsa mer


 
 

Våra samarbetspartners

Klicka för att läsa mer