Dödsbo > Arvskifte
 
 
 

Arvskifte

 

Arvskifte innebär att dödsbodelägarna skiftar boet, det vill säga arvet. Ett arvskifte gör man när bouppteckningen av dödsboet är klar. Vid arvskiftet skriver dödsbodelägarna ett avtal sinsemellan om hur tillgångarna ska fördelas, detta kallas för arvskifteshandling och ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Arvskifteshandlingen skickas inte in till Skatteverket, man skickar alltså inte in någon blankett för arvskifte utan enbart för bouppteckning.

Dödsbodelägarna kan själva dela upp boet efter eget önskemål eller enligt den avlidnes testamente. Finns inget testamente sker arvsskiftet i första hand enligt den lagliga arvsrätten.
Enmansdödsbon är vanligt förekommande och innebär kort att dödsboet enbart har en enda ägare, exempelvis efterlevande maka, make eller registrerad partner. Dessa ärver före gemensamma barn.

Vid enmansdödsbon övergår dödsboets egendom till personen som är ensam delägare när bouppteckningen är klar och har registrerats hos Skatteverket. Därför behöver man inte upprätta någon arvsskiftehandling i detta fall.

Var den avlidne gift eller sambo ska dock eventuell bodelning förrättas innan arvsskiftet genomförs. En efterlevande sambo kan emellertid endast få del av själva arvet om den avlidne skrivit ett testamente.

Kommer dödsbodelägarna inte överens om arvsfördelningen kan det ibland krävas ett tvångsskifte. Detta ska då upprättas skriftligen av en förordnad skiftesman och delges dödsbodelägarna snarast möjligt.

Normalt sett upphör dödsboet att existera i samband med arvsskiftet. Dödsbodelägarna kan även välja att avstå från arvskifte och på så sätt behålla dödsboet. Exempelvis om den avlidne var ägare till ett företag och arvtagarna tycker att det bästa är att driva vidare företaget. Väljer man att behålla dödsboet avtalar man istället om en så kallad samlevnad i oskiftat dödsbo. Dödsboet förvaltas då fortsättningsvis av dödsbodelägarna och räknas som en juridisk person.

För mer information kontakta vår samarbetspartner Lavendla.KONTAKTA OSS
0200-22 05 22

Växeln är öppen måndag-fredag 7-17.
Chatten är öppen måndag-fredag 7-16.
Övriga tider samt helg går det jättebra att maila till [email protected] så återkommer vi så snart vi kan.


Våra samarbetspartners

Klicka för att läsa mer


 
 

Våra samarbetspartners

Klicka för att läsa mer